Välj företag:
Topplistor arrow_right

”För mig är det viktigt med en trivsam arbetsmiljö”

Foto: Julia Sjöberg

Lantmäteriet har en viktig uppgift i samhällsbyggnadsprocessen. En hjälpsam och öppen kultur bidrar till framgång när de går över till ett mer teambaserat arbetssätt.

Anders Sundström började som förrättningslantmätare på Lantmäteriet år 2015. Han arbetar som en slags projektledare i ett team tillsammans med mätingenjörer och förrättningsassistenter för att handlägga och besluta i myndighetens ärenden – som exempelvis avstyckning av bostadsfastigheter.

Vad gör er unika?
– Lantmäteriet är en statlig myndighet som har i uppdrag att sköta och förvalta Sveriges fastighetsbestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sveriges ekonomiska system är till stor del uppbyggt på att det finns fastigheter som går att belåna, och om det inte hade varit en självklarhet hade vårt lands ekonomi sett ut på ett helt annat sätt. Arbetsgivaren är duktig på att förmedla till oss anställda att vi gör ett viktigt jobb för Sverige.

Vad lockade dig till Lantmäteriet?
– Jag blev positivt överraskad av Lantmäteriet under anställningsintervjun. Kontoret var modernt och ljust, många var unga och jag upplevde en bra stämning där man kan skoja och ha det trevligt. För mig är det viktigt med en trivsam arbetsmiljö – och det känner jag att vi har. Vi sitter intill våra närmaste chefer och det är lätt att prata med dem.

”Vi gör ett viktigt jobb för Sverige.”

Hur tar företaget tillvara på dina idéer?
– På ett bra sätt! När jag var ny så såg jag att våra handläggningssystem saknade bra möjligheter att sammanställa information. Lantmäteriet har utvecklats till att arbeta mer teambaserat och då gäller det att man kommer åt varandras ärenden, anteckningar och information som alla i gruppen kan ta del av. Jag fick gehör på detta och sedan dess har Lantmäteriet aktivt verkat för användande av projektorganisatoriska system som gör att man kan jobba tillsammans med kollegor som sitter på olika kontor i landet. Det känns kul att en idé som jag var med och eldade på gav resultat.

Vad utmärker Lantmäteriet som arbetsgivare?
– Jag fick en riktigt bra start i arbetslivet. Jag fick en handledare som satte mig in i arbetet och lärde mig mycket, och jag fick ta mig an arbetsuppgifterna i en sansad takt. Det finns många kollegor som gör liknande arbetsuppgifter vilket gör att det finns många att fråga om råd. Cheferna är noga med att se till att jag utvecklas, de frågar vad jag vill lära mig och rekommenderar olika kurser. Det är skönt att få stöttning, speciellt som nyexaminerad.

Text: Tina Lindström Carlsson

Lantmäteriet

Lantmäteriets verksamhetsidé är att bidra till en hållbar användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av fastigheter. Med deras kompetens och unika information om geografi och fastigheter hjälper de kunder till effektiva och tillförlitliga lösningar, både i Sverige och utomlands.

Läs mer: www.lantmateriet.se

Anders Sundström

Titel: Förrättningslantmätare.

Utbildning: Civilingenjör i lantmäteri, Lunds tekniska högskola, examen 2015.

Favoritbyggnad: ”Parlamentsbyggnaden i London. Jag är intresserad av historia och det är kul med kopplingen till nutiden att det moderna demokratiska samhället använder byggnaden för att fungera. Sedan tycker jag att byggnaden är häftig ur ett arkitektoniskt perspektiv.”

TOPP 50 civilingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Google
 4. ÅF
  B
 5. Volvo Group
 6. Sweco
 7. Spotify
 8. ABB
  B
 9. WSP
 10. Skanska
  B
 11. Infocard 2 desktop
 12. Infocard r mobile
 13. Tyréns
 14. Saab (Defence & Security)
 15. Tetra Pak
 16. McKinsey & Company
 17. White Arkitekter
 18. RISE Research Institutes of Sweden
  B
 19. Atlas Copco
 20. H&M
 21. Ramboll
 22. NCC
 23. Microsoft
 24. The Boston Consulting Group (BCG)
 25. Siemens
 26. SCA
  B
 27. Sandvik
 28. ICA
 29. Arla Foods
  B
 30. Infocard 1 desktop
 31. Infocard b mobile
 32. Samsung
 33. Husqvarna Group
 34. COWI
 35. SKF
 36. SAS
 37. AstraZeneca
 38. Orkla
 39. Infocard 4 desktop
 40. Infocard n mobile
 41. Lantmännen
 42. Business Sweden (Exportrådet)
 43. Myndigheten för samhällsskydd och beredska
 44. AkzoNobel
 45. Electrolux
 46. EU-kommissionen
 47. CEVT
 48. Maersk
 49. Ericsson
  B
 50. Infocard 3 desktop
 51. Infocard 3 mobile

Raketer civilingenjör

 1. ASSA Abloy
 2. Getinge AB
 3. Hemsö

Utmanare civilingenjör

 1. BillerudKorsnäs
 2. Claremont
 3. FMV
 4. Jordbruksverket
 5. Kungsleden
 6. Midroc AB
 7. Ragnsells
 8. Secure Link
 9. Uddeholm AB
 10. Xylem Water Solutions
 11. Infocard 5 desktop
 12. Infocard 5 mobile
 13. Philips
 14. PRV Patent- och registreringsverket

TOPP 50 ekonomi

 1. IKEA
  B
 2. Spotify
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Volvo Group
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 juridik

 1. Regeringskansliet
 2. Utrikesdepartementet
 3. SÄPO
Se hela listan

TOPP 50 samhällsvetare

 1. IKEA
 2. Google
 3. Sveriges Television
Se hela listan

TOPP 10 sjuksköterskor

 1. Capio
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 10 lärare

 1. Skolverket
 2. Stockholms stad
 3. Göteborgs Stad
Se hela listan

TOPP 10 socionom

 1. Socialstyrelsen
 2. Polisen
 3. Rädda Barnen
Se hela listan