Välj företag:
Topplistor arrow_right

Så hittar du Sveriges bästa arbetsgivare

Foto: Shutterstock

Varje år spenderar vi ungefär 2 000 timmar på vår arbetsplats. Att våra personliga värderingar matchar företagets vision och ideologi är därför en förutsättning för att trivas. Så här kan du göra för att hitta din drömarbetsgivare och skapa optimala förutsättningar för din arbetsglädje att blomstra.

Alla människor drivs av olika saker. En del motiveras av att hjälpa andra, andra av hög status, stolthet över sitt jobb eller möjligheten till att ständigt utveckla sin kompetens. En grundförutsättning för att trivas på sitt arbete – oavsett vilka faktorer som ligger bakom den egna motivationen – är att det företag du arbetar på matchar dina personliga värderingar.

Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog med över 35 års erfarenhet av att utveckla såväl människor som organisationer. Han menar att ett viktigt första steg för att hitta din drömarbetsgivare är att fundera över vilka faktorer som motiverar dig i ditt arbete. Att göra en lista över värdeord du tycker är viktiga på en arbetsplats är en bra början.

– Det kan vara allt ifrån hur företaget arbetar med hållbarhet till hur väl de förvaltar sina medarbetares kompetenser. Genom att fundera över dina egna principer och värderingar är det lättare att komma fram till vad du vill få ut av ditt arbete och matcha det med potentiella arbetsgivare, säger Bosse.

Utvärdera – hela tiden

Alla arbetsplatser har kommit olika långt i vårdandet av sitt arbetsgivarvarumärke. Många bestämmer sig för att leva efter fina värderingar, men det är också lätt att det stannar just där. Nyckeln till att arbetsgivare lyckas leva sina värderingar inifrån och ut är att hela tiden följa upp och utvärdera.

– Ett värderingsstyrt ledarskap får aldrig bli en kampanj. För att komma dit behöver man hela tiden fundera över hur värderingarna märks i exempelvis mötet med kunder, interna träffar, vid introduktionen av nya medarbetare och i lokalerna. Genom att ständigt följa upp blir det tydligt vad som behöver göras för att ta nästa steg, menar Bosse.

”Arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress.”

Systematiska satsningar på arbetsglädje

Inte bara värderingarna behöver följas upp och utvärderas regelbundet. Samma sak gäller för arbetsglädjen, som Bosse menar borde vara en stående punkt på alla träffar och möten. Även om arbetsglädje handlar om ett delat ansvarstagande mellan arbetsgivare och arbetstagare är det alltid ledarens uppgift att se till att det finns förutsättningar för arbetsglädjen att komma fram.

– Det man ser är att arbetsplatser med hög arbetsglädje också har en hög grad av arbetsprestation. En annan positiv effekt är att stressen sjunker, eftersom arbetsglädje till stor del fungerar som en buffert mot stress. Därför är det så viktigt att man har en arbetsgivare som förstår hur viktigt det är med systematiskt arbetsglädjearbete.

Fundera och ifrågasätt

I dag kan man tycka att det vore helt självklart att alla arbetsgivare förstår vikten av att trivas på jobbet. Inte minst eftersom det i långa loppet förebygger och motverkar stress och sjukfrånvaro.

– Många har insett att de här bitarna är viktiga, men en del har fortfarande en lång bit kvar att gå. Det bästa du som arbetssökande kan göra är att aktivt fundera över vilka faktorer som får dig att trivas. När fler efterfrågar arbetsgivare som satsar på ett attraktivt arbetsgivarvarumärke i form av grundläggande värderingar som genomsyrar allt företaget gör så sätter det press på företagarna att hela tiden förbättras, avslutar Bosse.

Bosse Angelöw

Bosses bästa tips

Konkurrensen om arbetskraft är stor, och det gäller att du som arbetssökande väljer en arbetsplats där du känner att du får förutsättningar att göra ett bra jobb. Här är Bosses bästa tips på hur du hittar en arbetsgivare som matchar dina personliga värderingar.

 1. Fundera över vad som är viktigt för dig och din arbetsmotivation. Gör en lista och matcha med de företag du är intresserad av – ganska snabbt märker du vilka företag som delar dina tankar.
   
 2. Gör ordentlig research kring de arbetsgivare som intresserar dig. Läs igenom vad de skriver om sina värderingar och företagskulturen.
   
 3. Ta kontakt med någon på arbetsplatsen för att ta reda på hur det är i verkligheten. Boka in en lunch eller en fika för att höra hur det är att jobba här. En personlig kontakt är otroligt värdefullt och säger mer än innehållet i ett policydokument.
   
 4. Undersök vad dina drömarbetsgivare har för nivå av sjukfrånvaro. Om du har möjlighet, satsa på en arbetsplats där sjukfrånvaron är låg. Det vittnar ofta om en arbetsplats där man aktivt arbetar med stressförebyggande åtgärder.

Text: Sofie Lundmark

TOPP 50 ekonomi

 1. IKEA
  B
 2. Spotify
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 civilingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Volvo Group
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 juridik

 1. Regeringskansliet
 2. Utrikesdepartementet
 3. SÄPO
Se hela listan

TOPP 50 samhällsvetare

 1. IKEA
 2. Google
 3. Sveriges Television
Se hela listan

TOPP 10 sjuksköterskor

 1. Capio
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 10 lärare

 1. Skolverket
 2. Stockholms stad
 3. Göteborgs Stad
Se hela listan

TOPP 10 socionom

 1. Socialstyrelsen
 2. Polisen
 3. Rädda Barnen
Se hela listan