Välj företag:
Topplistor arrow_right

LKAB erbjuder spännande utmaningar

Foto: Anna Lintzén

Möjligheten att vara med och arbeta för en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvdrift på ett av världens mest teknologiskt innovativa och framgångsrika järnmalmsföretag lockar många till LKAB. Här jobbar man med hållbarhet på bred front för att bidra till att världen når sina klimatmål.

På LKAB är hållbarhetsfrågorna centrala ur alla perspektiv, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska. Åse Juhlin, personalchef för HR Support på LKAB, tror att ett bolag som har spännande, utmanande framtidsfrågor att lösa med en tydlig koppling till hållbarhet, och att detta dessutom är känt, är anledningen till att de stigit i rankingen hos young professionals.

– Vårt mål är att vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet i vår bransch, internationellt, och att vara med på den resan tror jag är lockande för många i dag.

LKAB har bland annat startat joint venture-bolaget HYBRIT tillsammans med SSAB och Vattenfall för att försöka lösa koldioxidfrågan i stålindustrin. Målet är att kunna tillverka fossilfritt stål från och med 2035.

– I juni påbörjades bygget av vår gemensamma pilotanläggning där vi kommer att använda vätgas som reduktionsmedel istället för kol. På så sätt kommer utsläppen att bli vatten istället för koldioxid. Lyckas vi göra stål utan kol kommer det att innebära att detta blir ett viktigt bidrag för Sverige att lyckas nå klimatmålen.

En hypermodern gruva
Åse berättar att de även initierat ett utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo vars syfte är att sätta en världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

– Målet är att få en hypermodern gruva som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att nå dit behöver vi många engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare med olika kön och bakgrund som är intresserade av att driva våra framtidsfrågor.

Transformerar kompetens
För att möta framtidens utmaningar har verksamheterna arbetat fram långsiktiga kompetensförsörjningsplaner avseende framtida kompetenser, transformering av kompetens, nyckelbefattningar, successionsplanering och employer branding-aktiviteter. Ett initiativ avseende transformering av kompetens är ett samarbete med Luleå tekniska universitet som innebär att mekaniker får utbilda sig till tekniker.

– Medarbetare som vi har identifierat via vår talent management-process får gå en underhållsteknisk utbildning under en termin för att sedan ha möjlighet att axla en ny roll som tekniker. För våra akademiker ser vi över möjligheten till förkovring genom att erbjuda kortare högskolekurser som fördjupning inom olika områden. Eftersom kompetens är en färskvara behöver vi hela tiden fylla på våra kunskaper.

Lös världens utmaningar som trainee
Företaget återupptar även sitt traineeprogram till vilket ingenjörer som vill vara med och lösa världens utmaningar kan söka.

– Det är ett ettårigt program där deltagarna får vara med och lära sig hela processflödet från gruva till kund samt göra praktik inom olika områden. Syftet är att de ska få en bred förståelse för hela bolaget, skapa värdefulla nätverk och insikter och få en bra start på karriären.

Text: Sara Schedin

LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer: www.lkab.com

Åse Juhlin

Titel: Personalchef.

Utbildning: Personalvetarprogrammet, filosofiekandidat examen, huvudämne psykologi, Mittuniversitetet Östersund, examen 1998.

Vilket är ditt bästa karriärstips? ”Våga ta steget att testa något nytt.”

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Volvo Group
 4. ÅF
  B
 5. Sweco
 6. Google
 7. WSP
 8. Skanska
  B
 9. NCC
 10. Saab (Defence & Security)
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard r mobile
 13. White Arkitekter
 14. Spotify
 15. ICA
 16. Microsoft
 17. Scania
 18. Tyréns
 19. H&M
 20. Abb
 21. Husqvarna Group
 22. Infocard 2 desktop
 23. Infocard b mobile
 24. Peab
 25. Samsung
 26. Vattenfall
  B
 27. Ramboll
 28. CEVT
 29. Trafikverket
  B
 30. SAS
 31. SCA
  B
 32. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 33. Siemens
 34. Infocard 3 desktop
 35. Infocard n mobile
 36. BAE systems
 37. Bombardier
 38. Tetra Pak
 39. Atlas Copco
 40. COWI
 41. Försvarsmakten
 42. RISE Research Institutes of Sweden
  B
 43. Riksbyggen
  B
 44. Maersk
 45. Infocard 4 desktop
 46. Infocard 4 mobile
 47. Semcon
 48. Thule Group
 49. Toyota Material Handling
 50. SJ
 51. Electrolux
 52. Svenska Kraftnät
 53. Stora Enso
 54. Alfa Laval
 55. Stockholms stad
  B

Raketer högskoleingenjör

 1. Göteborg Energi
  B

TOPP 50 ekonomi

 1. IKEA
  B
 2. Spotify
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 civilingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 juridik

 1. Regeringskansliet
 2. Utrikesdepartementet
 3. SÄPO
Se hela listan

TOPP 50 samhällsvetare

 1. IKEA
 2. Google
 3. Sveriges Television
Se hela listan

TOPP 10 sjuksköterskor

 1. Capio
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 10 lärare

 1. Skolverket
 2. Stockholms stad
 3. Göteborgs Stad
Se hela listan

TOPP 10 socionom

 1. Socialstyrelsen
 2. Polisen
 3. Rädda Barnen
Se hela listan