Välj företag:
Topplistor arrow_right

“Jag har stor nytta av juridiken på Lantmäteriet”

Foto: Sandra Henningsson

Efter flera hektiska år som familjerättsjurist sökte sig Jennie Nordenström till Lantmäteriet och rollen som förrättningslantmätare. Här har hon stor nytta av sina tidigare erfarenheter.

Jennie Nordenström arbetar som beslutande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Ängelholm. I rollen arbetar hon med olika ärenden som rör fastighetsbildning, vilket exempelvis kan vara avstyckningar, fastighetsregleringar och olika typer av ledningsrätter.

– En stor fördel med det här arbetet är att man har många olika typer av förrättningar av olika svårighetsgrad spridda över hela landet. Det är allt från enkla ärenden till mer kniviga där du verkligen måste läsa på och ta hjälp av kollegor som är mer erfarna.

Varför valde du att lämna jobbet som jurist och istället söka dig till Lantmäteriet?
– Att arbeta som familjerättsjurist på en bank var otroligt lärorikt och spännande, men jag kände att jag ville söka mig till en större organisation. Jag vill gärna prestera mycket i mitt yrke men också ha en balans mellan jobb och privatliv och jag kände att Lantmäteriet kunde erbjuda det. I och med att det är en så pass stor organisation finns det tydliga roller och det teambaserade arbetssättet innebär stora möjligheter till kunskapsöverföring mellan nya och mer erfarna medarbetare med olika utbildnings- och yrkesbakgrund.

“Det är viktigt att hela tiden uppdatera juridiken.”

Hur har du kunnat överföra dina tidigare erfarenheter till ditt nuvarande yrke?
– Jag har haft mycket nytta av min breda kunskap inom familjerätt och försöker dela med mig av den så mycket som möjligt. Det finns många familjerättsliga inslag i ärendena, till exempel kan det vara så att den som ansökt avlider och då måste man veta hur man går vidare med ärendet. Mina chefer har varit lyhörda för min önskan att vara tillgänglig för mina kollegor med rådgivning när det uppstår komplexa frågeställningar inom det här området. För mig är det viktigt att hela tiden hålla mig uppdaterad inom juridiken.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?
– Det man lär sig när man arbetat några år är att man inte kan veta allt. Man får en ödmjukhet inför att man hela tiden måste hålla sig uppdaterad med ny lagstiftning och praxis. Det är helt enkelt omöjligt att gå runt och vara ett uppslagsverk. När man arbetar med den här typen av komplexa arbetsuppgifter är det klart att man bygger upp en erfarenhetsbank och ett bra råd till alla är att vara nyfiken och intresserad.

Text: Sara Schedin

Lantmäteriet

Lantmäteriets verksamhetsidé är att bidra till en hållbar användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av fastigheter. Med deras kompetens och unika information om geografi och fastigheter hjälper de kunder till effektiva och tillförlitliga lösningar, både i Sverige och utomlands. 

Läs mer: www.lantmateriet.se

Jennie Nordenström

Titel: Beslutande förrättningslantmätare.

Utbildning: Juristlinjen, Lunds universitet, examen 2012.

Vad inspirerar dig i ditt yrke? “Som jurist på Lantmäteriet inspireras jag av att ständigt ställas inför nya utmaningar. I mötet med sakägare känner jag att jag kan göra stor nytta genom att vara lyhörd och försöka förmedla juridiken de berörs av på ett begripligt sätt. En fastighetsbildningsåtgärd är något de flesta bara kommer i kontakt med ett fåtal gånger i livet, och naturligtvis kan det då uppkomma många frågor kring juridiska termer, kostnader, kötider och annat som hör handläggningen till. Det är en vinst varje gång en sakägare har förstått vad det är som skall hända, och varför. Det är inspirerande!”

TOPP 50 juridik

 1. Regeringskansliet
 2. Utrikesdepartementet
 3. SÄPO
 4. Polisen
 5. Google
 6. EU-kommissionen
 7. Åklagarmyndigheten
 8. FN
 9. EU-domstolen
 10. IKEA
 11. Infocard 4 desktop
 12. Infocard r mobile
 13. Länsstyrelsen
 14. Ekobrottsmyndigheten
 15. Domstolsväsendet (Domarbana)
 16. Svenskt Näringsliv
 17. Sida
 18. H&M
 19. Skatteverket
 20. Volvo Group
 21. Finansinspektionen
 22. Brottsoffermyndigheten
 23. Infocard 4 desktop
 24. Infocard b mobile
 25. Handelsbanken
 26. Bonnier
 27. Domstolsväsendet (Notarietjänstgöring)
 28. Sveriges kommuner & Landsting
 29. Swedbank
 30. Investor
 31. SEB
 32. Naturvårdsverket
 33. Kriminalvården
 34. Familjens Jurist
 35. Infocard 5 desktop
 36. Infocard n mobile
 37. Centrum för Rättvisa
 38. Amnesty International
 39. Röds Korset
 40. Norstedts Juridik
 41. KPMG
 42. Riksrevisionen
 43. EY (Ernst & Young)
 44. Konsumentverket
 45. Migrationsverket
 46. Konkurrensverket
 47. Infocard 1 desktop
 48. Infocard 1 mobile
 49. LRF Konsult
 50. Kronofogden
 51. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 52. Vinge
 53. Mannheimer Swartling
 54. Business Sweden (Exportrådet)
 55. Folksam
 56. Baker & McKenzie
 57. Delphi

Utmanare juridik

 1. PRV Patent- och registreringsverket

TOPP 50 ekonomi

 1. IKEA
  B
 2. Spotify
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 civilingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Volvo Group
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 samhällsvetare

 1. IKEA
 2. Google
 3. Sveriges Television
Se hela listan

TOPP 10 sjuksköterskor

 1. Capio
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 10 lärare

 1. Skolverket
 2. Stockholms stad
 3. Göteborgs Stad
Se hela listan

TOPP 10 socionom

 1. Socialstyrelsen
 2. Polisen
 3. Rädda Barnen
Se hela listan