Välj företag:
Topplistor arrow_right

Om Destination Framtiden

Foto: Christian Gustavsson

Destination Framtiden presenterar KarriärBarometern som är en omfattande undersökning om karriär och arbetsliv. KarriärBarometern genomförs av Universum och i år besvarades den av över 12 000 yrkesverksamma akademiker som studerat ekonomi, juridik, data/IT, samhällsvetenskap, sjuksköterskor, socionomer, lärare eller civil- och högskoleingenjörer. Claes Peyron, Sverigechef på Universum, kommenterar årets resultat nedan.

Årets KarriärBarometer är här, vad får vi veta om dagens young professionals?
– Young professionals är mer sugna än någonsin på att byta jobb. Cirka hälften vill gå vidare inom två år och så mycket som en tredjedel redan inom ett år. Talangerna värdesätter samma saker som vi har sett tidigare – de lägger större vikt på högre syfte och fokus på innovation. Vi ser även att man letar efter något nytt och spännande hos sin nya arbetsgivare.

Balans mellan privat och arbetsliv ligger på första plats när det kommer till långsiktiga karriärmål. Berätta mer!
– Det tyder på att målgruppen har sunda värderingar, men det betyder nödvändigtvis inte att de vill jobba mindre utan snarare att de förväntar sig flexibilitet och en kultur som gör det möjligt att kombinera familjeliv med en framgångsrik karriär.

”Särskiljande kommunikation, sann kommunikation och medarbetarresan är de trender som jag ser.”

IKEA, Spotify, H&M och Volvo ligger kvar i toppen. Vad är deras framgångskoncept?
– Det handlar om att de är starka konsumentvarumärken. Det räcker inte i normala fall men här har vi fyra bra exempel på svenska arbetsgivare som dessutom har varit duktiga på sitt employer branding-arbete. Volvo fokuserar på människorna i sin konsumentmarknadsföring vilket träffar hjärtat direkt. IKEA och H&M är värderingsstyrda medan Spotify bjuder på kreativitet och innovation. De är dessutom duktiga på att tala direkt till sina målgrupper, vilket gör att talangerna söker sig till just dessa företag. Så hatten av för ett bra jobb!

Vilken EB-trend har du fångat upp från det gångna året?
– I dag letar man efter en mer informell ton för att träffa rätt i kommunikationen med sin målgrupp. Det andra är givetvis att arbetsgivarna har tagit ett steg längre när det kommer till den digitala kommunikationen. Vi ser dessutom ett ökat fokus på hela medarbetarresan – att man internt lever upp till det man marknadsför externt. Särskiljande kommunikation, sann kommunikation och medarbetarresan är de trender som jag ser.

Claes Peyron, Sverigechef på Universum

__________________________________________________________________

Om undersökningen

KarriärBarometern bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om professionals attityder till arbetsliv och karriär. Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

ARBETSGIVARLISTAN

En central del av KarriärBarometern är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen fick först välja sina mest intressanta arbetsgivare och sedan utifrån dessa välja sina fem ideala arbetsgivare från en lista med arbetsgivare. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.

DATAINSAMLINGEN

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för KarriärBarometern 2017 varade från och med april 2017 till augusti 2017.

VIKTNING

Datamaterialet återspeglar den totala populationen av professionals i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och branscher skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligeheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad. Det vill säga om en bransch har 15 procent av alla professionals i Sverige, men är representerad med 18 procent i vårt datamaterial, viktas svar från den branschen ned till 15 procent.

KONTAKT

Har du frågor om KarriärBarometern, kontakta researchsupport@universumglobal.com