Välj företag:
Topplistor arrow_right

”Vi handleder varandra i vardagen och hjälps alltid åt”

Foto: Andreas Reichenberg

På Statens institutionsstyrelse, SiS, får psykologen Jonathan Eliasson stora möjligheter att utvecklas i sitt jobb.

Som ung fascinerades Jonathan Eliasson av SiS ungdomshem Klarälvsgården varje gång han åkte förbi det med bussen. Nyfikenheten ledde till att han började arbeta som behandlingsassistent på ungdomshemmet 2013, fortsatte som psykolog och i dag är han även biträdande institutionschef.

Berätta om ditt jobb!
– Vi tar emot ungdomar som behöver låsbara former för att de ska ta till sig behandling. Jag trivs väldigt bra och tänker fortsätta här tills jag ska gå i pension. Här får jag verkligen hjälpa människor och SiS är en myndighet där det finns mycket kunskap. Vi handleder varandra i vardagen och hjälps alltid åt. När jag ställs inför en svår fråga finns det alltid kompetenta och erfarna kollegor som kan besvara den.

Berätta om en utmaning du ställts inför!
– Jag och mina kollegor på SiS jobbar mycket med etik och självskyddssystem för att kunna hantera utmaningen med utåtagerande ungdomar. Vi tar emot killar som samhället inte har lyckats behandla, hjälper dem till självkontroll och ser ganska stora förändringar. Till exempel ungdomar som, från att se kriminalitet som sin enda väg i livet, börjar tänka efter, bygger upp ett hopp, börjar i skolan och får betyg. Vi följer inte ungdomarna hela vägen tillbaka till samhället, men ibland ringer de hit och berättar att det vi gjorde var betydelsefullt – och det är belönande att höra.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
– SiS satsar på utbildning för att vi ska hålla oss ajour med forskningen och kunna driva bästa möjliga behandling och vård. Här tar man till vara på kompetensen, vilket gör att jag kan utvecklas mycket bredare som psykolog. Just nu specialiserar jag mig inom forensisk psykologi, en inriktning mot kriminalitet och psykisk ohälsa. Möjligheten att påverka arbetet är stor, om jag har en idé till ett projekt så får jag stöttning, säger Jonathan och ger ett exempel:

– Jag har varit med i ledningsgruppen sedan jag började här och har bland annat varit med och tagit fram riktlinjer för suicidprevention.

Text: Tina Lindström Carlsson

Statens institutionsstyrelse

Antal medarbetare:
Cirka 4 000.

Medarbetarnas bakgrund: Minst tvåårig utbildning till behandlingsassistent eller behandlingspedagog. Socionomprogrammet, psykologprogrammet eller utbildning till sjuksköterska eller lärare. Inom SiS arbetar även en mängd andra yrkesgrupper som jurister, ekonomer, kommunikatörer och HR-specialister.

Vägar in: Många ungdomshem och LVM-hem tar emot praktikanter, både från yrkeshögskolor, folkhögskolor universitet och högskolor.

Läs mer: www.stat-inst.se

Jonathan Eliasson

Titel: Tillförordnad biträdande institutionschef.

Utbildning: Psykologprogrammet, Örebro universitet, examen 2013. Specialist inom forensisk psykologi, pågående studier.

Fritidsintressen: Jag styrketränar sedan många år och har tre barn, så jag spenderar mycket tid med familjen.”

TOPP 50 samhällsvetare

 1. IKEA
 2. Google
 3. Sveriges Television
 4. FN
 5. H&M
 6. Bonnier
 7. TV4
 8. UNICEF
  N
 9. Utrikesdepartementet
 10. Sveriges kommuner & Landsting
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard 1 mobile
 13. Bonnierförlagen
 14. Polisen
 15. Sida
 16. Regeringskansliet
 17. ICA
 18. EU-kommissionen
 19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 20. WWF
  N
 21. Volvo Group
 22. Länsstyrelsen
 23. Infocard 2 desktop
 24. Infocard 2 mobile
 25. Åhléns
 26. Sveriges Riksdag
 27. Volvo Cars
 28. Röda Korset
 29. Försvarsmakten
 30. Rädda Barnen
 31. SÄPO
 32. Amnesty International
 33. VING
 34. Schibsted Media Group
 35. Infocard 3 desktop
 36. Infocard 3 mobile
 37. Stockholms stad
 38. Socialstyrelsen
 39. Lunds universitet
 40. Stockholms universitet
 41. TUI
 42. Svenskt Näringsliv
 43. Brottsoffermyndigheten
 44. Göteborgs Stad
 45. Naturvårdsverket
 46. Infocard 4 desktop
 47. Infocard 4 mobile
 48. Malmö Stad
 49. Carlsberg
 50. Modern Times Group, MTG
 51. Göteborgs universitet
 52. Axfood
 53. Kriminalvården
 54. Skatteverket
 55. Uppsala universitet
 56. Business Sweden (Exportrådet)
 57. Svenska kyrkan

Raketer samhällsvetare

 1. Linköpings kommun

Utmanare samhällsvetare

 1. SiS Statens instutionsstyrelse
 2. Unionen
 3. Infocard 1 desktop
 4. Infocard 1 mobile

TOPP 50 ekonomi

 1. IKEA
  B
 2. Spotify
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 civilingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. IKEA
 2. Volvo Cars
  B
 3. Volvo Group
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 juridik

 1. Regeringskansliet
 2. Utrikesdepartementet
 3. SÄPO
Se hela listan

TOPP 10 sjuksköterskor

 1. Capio
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 10 lärare

 1. Skolverket
 2. Stockholms stad
 3. Göteborgs Stad
Se hela listan

TOPP 10 socionom

 1. Socialstyrelsen
 2. Polisen
 3. Rädda Barnen
Se hela listan